Y học tái sinh

Hướng dẫn bộ kit xét nghiệm gen
Xuất thân từ Đai Học quốc gia thuộc TOP của Nhật Bản – Khoa Y/ Đại học Y Osaka, cam kết độ tin cậy cao trong xét nghiệm gen di truyền

Bạn có thể tải tài liệu ở đây