EVOLU OIL

Dầu EVOLU là gì?®「là nhiên liệu gia tăng」

Là 1 trong các loại dầu mỏ sản xuất theo phương pháp hòa tan
nước đã xử lý từ nguồn nước uống và sản phẩm dầu mỏ như dầu nặng hoặc dầu nhẹ

Phát nhiệt lượng tương đương với các sản phẩm từ dầu mỏ trên thị trường (98%)
Sản phẩm thân thiện với môi trường giảm lượng khí thải nhà kính
Giảm ô nhiễm bằng cách giảm lượng khí thải SOx (oxit lưu huỳnh), NOx (oxit nito) hay các hạt bụi mịn không khí

 

Bằng cách phát triển dầu EVOLU®
chúng ta nhìn lại cách sử dụng dầu mỏ như một nguyên liệu chính phát sinh năng lượng từ sau cuộc cách mạng công nghiệp, dầu EVOLU mang tính cách mạng, tính kinh tế, thân thiện môi trường và mang tính bền vững

Bằng cách phát sử dụng rộng rãi dầu EVOLU®
chúng ta kích hoạt sự phát triển công nghiệp và kinh tế, bảo vệ môi trường và duy trì tài nguyên

Tính cách mạng
Từ nguyên liệu quen thuộc là nước và dầu mỏ, chúng tôi dung hợp và tạo ra một giá trị hoàn toàn mới
Tính kinh tế
Hiện thực hóa việc cắt giảm chi phí của doanh nghiệp và cá nhân khi sử dụng sản phẩm từ dầu mỏ. Thúc đẩy phát triển nền kinh kế, công nghiệp hiện đại.
Tính môi trường
Kéo dài thời gian sử dụng tài nguyên nhiên liệu hóa thạch hữu hạn, sử dụng năng lượng Hydro và năng lượng tái chế phát triển bền vững với tương lai.
Tính bền vững
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các loại nhiên liệu có nguồn gốc từ hóa thạch thân thiện với môi trường toàn cầu bằng cách giảm phát thải ôxit lưu huỳnh (SOx), ôxit nitơ (NOx) và hạt bụi mịn.

Hình ảnh trang thiết bị

Tính năng và đặc trưng của Dầu EVOLU®


Sự phát triển dầu EVOLU hiện nay®

Có thể sử dụng các loại dầu nặng A, dầu nhẹ (dầu Diezel), dầu hỏa.
Các loại dầu khác đang trong quá trình nghiên cứu

Máy semi-commercial plant capable có sản lượng lên tới 10,800l Lít/ngày

Sự khác biệt với nhiên liệu Emulsion