Về Conomity Việt Nam

Về Conomity Việt Nam

Tên công ty CONOMITY VIET NAM COMPANY LIMITED
Vốn điều lệ 1000,000,000 VNĐ
Địa chỉ Hiện tại đang trong quá trình chuẩn bị.
Điện thoại (+81)-80-6173-1788
URL www.conomity.vn
E-Mail medical@conomity.co.jp

CONOMITY JAPAN

Tên công ty Conomity Co., Ltd.
Ngày thành lập 04/2002
Vốn điều lệ 45,000,000 Yên
Địa chỉ ・Head Office
Shinbashi Rokuchome Bldg. 6F, 6-9-4, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0004
Số điện thoại (+81)-3-3438-3585
Công ty cùng tập đoàn Nghiệp đoàn dịch vụ thông tin
URL www.conomity.co.jp
E-Mail info@conomity.co.jp